Wednesday, November 24, 2010

World Islamic MintISO yang diguna pakai oleh World Islamic Mint dalam 
menentukan spesifikasi dan standard Dirhams dan Dinars...
AllahuAkbar!!! 

No comments:

Post a Comment